Ny version av krav och råd för Arbete på väg
Trafikverket har fastställt version 4 av krav och råd för Arbete på väg. Kraven ska säkerställa en god arbetsmiljö, trafiksäkerhet och framkomlighet vid arbeten som utförs på eller vid vägen. Den största förändringen är indelningen av kapitel och avsnitt samt att det nu krävs dispens för avsteg från kraven.

Du kan läsa mer om regelverket på Trafikverkets webbsida – klicka här.

SBSV utbildningskommitté har gått igenom de nya regelverken från Transportstyrelsen och Trafikverket och lyft fram bl a nya texter och förändringar från tidigare utgåvor.

Ladda ner på länkarna: