Trafikverket ser nu över och förändrar strukturen på ”Arbete på väg” på hemsidan, vilket sker löpande. Det finns en bestämd struktur och design som ska följas och hur mycket som kan förändras från dagens utseende återstår att se.

Trafikverket kommer bland annat att förändra så att det blir lättare att hitta relevanta tillståndsbeslut efter typ, till exempel samla alla TMA beslut på ett ställe.

Tillsvidare hittar man som vanligt tillståndsbesluten på temporära produkter och andra typer av APV-beslut som t ex den nya ”Kravspecifikationen för temporära bullerskärmar” här.

Jan Backman

Trafikverket, Utredare materialfrågor APV

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/Arbete-pa-vag/regelverk-for-arbete-pa-vag/Fliksidor/Beslut/