I mars gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram och genomföra en handlingsplan för förbättrad säkerhet i och runt arbeten på väg. Det handlar om åtgärder för förbättrad hastighetsöverlevnad, den generella arbetsmiljön vid både planerade vägarbeten som vid oförutsedda händelser som bärgning, fordonsservice, trafikolyckor mm.

En bra början – men är det tillräckligt?

Jag är glad att Trafikverket nu får ett tydligt uppdrag. Behovet är stort, vi har haft flera allvarliga händelser på sistone som visar på allvaret i situationen. Man ska ta in synpunkter från alla myndigheter och företag som berörs för att ta fram en handlingsplan. Där är det viktigt att SBSV, och alla dess medlemmar, är med och påverkar det som för oss är de viktigaste frågorna.

Vad kan göras?

Det handlar givetvis om själva utförandet, dvs hur man utformar arbetsplatsen för att skydda de som arbetar på vägen – samtidigt som man fortsatt har en bra framkomlighet. Det finns färdiga tekniska lösningar och många förbättringar som kan implementeras direkt.

Förändrade attityder

I en perfekt värld så uppmärksammar trafikanterna ett stundande arbete och saktar ner farten i tid. Men vi kan inte alltid lita på att allt är perfekt. Attitydpåverkan är en viktig faktor, och jag är övertygad om att vi kan åstadkomma en förändring med relativt små medel. Förstärkt körkortsutbildning, riktade kommunikationskampanjer och nya metoder för trafikantinformation i anslutning till den aktuella vägarbetsplatsen skapar förståelse hos stressade trafikanter.

Tydligare förvarningar och högre böter

Vi behöver förstärkt förvarning som är upptäckbar även för den ouppmärksamma trafikanten. Det kan handla om fler återkommande förvarningar och om att påskynda implementeringen av modern teknik både i vägutrustning och i förarstödsystemen. En annan sak det talats om under många år är bötesmodellen. Böter har en avskräckande funktion och en höjning är på det sättet bra. Men vi kanske också ska göra som man gör i andra länder, informera om bötesbeloppen när man närmar sig ett vägarbete? Det finns säkert många fler aspekter och lösningar på det, frågan är: När sker något?

Förlåtande arbetsområden

När det sen går fel så måste målsättningen vara att vi har förlåtande arbetsområden. Där vi genom mindre manuellt arbete minskar exponeringen och skapar säkra skyddade områden på vägen, så att arbetet kan bedrivas utan risk för att tunga fordon kommer in. Förhoppningsvis kan den nya handlingsplanen leda till en rejäl ökning av trafiksäkerheten och en förståelse i samhället om de risker som viktiga funktioner utsätts för. Tekniken och viljan finns, men jag är orolig för att vi fastnar i föråldriga upphandlingsmodeller där det ändå i slutänden prutas på trafiksäkerheten. Min uppmaning till alla som kan besluta är: Snälla, låt inte plånboken styra säkerheten för alla oss som har vägen som arbetsplats.

En skön sommar önskar jag dig

Till slut så vill jag önska dig en riktigt skön sommar. Även om det är en stressig period i vår bransch så hoppas jag att du får tillfälle att njuta och koppla av.
Väl mött i höst!

Varma sommarhälsningar
Thomas Wuopio