SBSV vidarebefordrar nedanstående information som vi fått:

Förarprov ökar Corona-säkerheten ytterligare kring deras provverksamhet, se information i mail nedan. Samtliga deras åtgärder finns redovisade här: https://www.trafikverket.se/korkort/boka-prov/viktig-information-om-coronaviruset-covid-19/. De omfattande åtgärder som Förarprov vidtar gör deras lokaler till en av de säkrare platserna där allmänheten möts idag, om vi jämför med t.ex. mataffärer, klädbutiker eller restauranger. Även om det inte går att utfärda 100%-iga garantier någonstans.

Yrkesprov, vilket APV samt Vinterväghållning räknas som tillsammans med ADR, Yrkesförarlegitimationer, lokförarbevis m.fl., är prioriterade framför alla de övriga proven. Det innebär att det finns en viss % ”provplatser” som är öronmärkta för yrkesprov. Dock öppnas dessa upp för samtliga att boka 2 veckor innan provdatumet, vilket innebär att endast de provdatum som ligger mer än 15 dagar framåt är prioriterade för yrkesprov.

För att minska trycket under den pågående ”Corona-toppen” så har Trafikverket beslutat om att förlänga giltighetstiden för SIK-certifieringar så att inte dessa behöver förnyas när spridningen är som värst. Se information här: https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-12/giltighet-for-certifieringsprov-forlangs-pa-grund-av-pandemin/

Med hänvisning till informationen ovan så ber jag er att vara ute i god tid med att boka certifieringsprov, detta då vi riskerar att får en ”uppdämd topp” under början av April då förlängningen av SIK-certifieringar beräknas gå ut och ordinarie krav åter gäller. Alla provplatser kan gratis av- eller ombokas fram till 24 timmar innan provets början. Vänta därför inte för länge med att boka in prov för de medarbetare som behöver det och de som ni nu utbildar under januari-mars. Om ni kan ha en längre planering och framförhållning vid bokandet av prov så kan Förarprov också lättare bedöma era behov av prov och ev vidta proaktiva åtgärder för att möta upp mot dessa behov, något som är svårt om de får reda på behoven när det redan är för sent.

Tack för visat samarbete,
Med vänlig hälsning,
Fredrik Nilsson, Nationell förvaltare APV kompetenskrav i upphandlad verksamhet.