Den 25 mars genomfördes flytten av demoobjektet från Rosersberg till Säkerhetsparken på Arlanda för APV-praktik steg 2.3
Läs mer om utbildningstillfällena här.