SBSV tar nu initiativ till nystart av praktikutbildningen för montage av så kallat tungt skydd vid vägarbetsplatser.

Anmärkningar på längsgående energiupptagande skydd, vanligen kallat barriärer, ligger ständigt i topp i Trafikverkets statistik över avvikelser vid APV-inspektioner (APV, Arbete På Väg). Uppenbarligen har det sätt på vilket man skaffat sig kunskap om montage och förståelse för anordningarnas funktion, inte varit tillräckligt bra. I Trafikverkets regelverk för APV är ännu inte utbildning och kompetensbevis för montörer tydligt kravställt, vilket tråkigt nog bidrar till ett svalt intresse att tillägna sig kunskap inom området. Så borde inte vara fallet då det handlar om en central del av säkerheten för alla som befinner sig på en vägarbetsplats eller kör förbi!

En endags utbildning med avslutande prov, där teori och praktik varvades startades 2014 av Svenska Väg- och Broräckesföreningen. Den tas nu över och kommer att drivas av SBSV då vi ser att förbättringar måste till – och ökad kunskap är centralt om vi ska nå dit.

SBSV kommer att göra vissa förändringar och kompletteringar av utbildningens upplägg och innehåll. Vi siktar på att kunna genomföra ett första utbildningstillfälle i Ängelholm innan året är slut. Erfarenheterna därifrån kommer väl till pass inför 2018 då APV-praktik tung avstängning ska kunna erbjudas på flera platser i landet.