Nu har vi äntligen kunnat genomföra vår tredje utbildning för blivande APV-lärare – pandemin har gjort att det tagit 2 år. Tio motiverade deltagare samlades på Rosersberg i fyra dagar i början av oktober för drillning av lärarna Ulf Rosander och Ulf Negendanck.

– Vi hann gå igenom väldigt mycket och hade många intressanta diskussioner, berättar Ulf Rosander. Vi gick igenom lagstiftningen för både arbetsmiljö och trafik och hur man ska kunna bygga upp och underhålla en säker arbetsplats, både för våra vägarbetare och inte minst för alla trafikanter.Utbildningen tar dessutom upp även de typer av arbetsplatser som är vanliga i en kommun och de speciella problem som kan uppstå vid ledningsarbeten utmed en gata eller väg. Syftet med utbildningen är att deltagarna i sin tur ska kunna utbilda bra medarbetare i APV Steg 1 och 2 – det vill säga hur vi ska kunna skapa god trafiksäkerhet vid våra vägarbetsplatser.

– Även om kursen ger en heltäckande utbildning så kan man som ny APV-lärare behöva lite extra stöd innan man kommer igång, säger Ulf. Då kan de alltid höra av sig till någon av oss som håller i utbildningen. Det är aldrig något problem.

– Är du intresserad av att bli APV-lärare, besök www.sbsv.se, där finns information om kursen och dess innehåll och kommande kurstillfällen, avslutar Ulf Rosander.


Ulf Negendanck


Ulf Rosander