Sammanställning och tolkning av arbetsmiljöregler för personal, samt de som låter utföra/ uppföra och projektera arbeten, som ska utföras på och invid väg med passerande fordonstrafik.

Författare för SBSV: Ulf Negendanck, EDUK AB och Ulf Rosander, Ulf H Rosander AB