Utbildning

Intresseområde:

Kompetenskrav och utbildningar för vägarbete. Vidareutbildning, kvalitetssäkring och ackreditering av lärare.

Syfte:

Att ta fram och underhålla en modell för kompetensutveckling och krav på medlemsföretagens lärare. Klarlägga, föreslå och samarbeta rörande myndigheternas krav och önskemål inom kompetensområdet. Etablera SBSV ackrediterade lärare som begrepp och kvalitetssäkring.

Aktuella ärenden och frågor:

  • Konsekvenser av kunskapsprov på dator hos TRV
  • Vidareutbildning av lärare
  • Utbildning av nya lärare
  • Anpassad utbildning för kommunalt vägarbete

Sammankallande:

Ulf Rosander | Ulf H Rosander AB
Tel: 070-796 16 00
Mail: ulf.h.rosander@gmail.com

 

Medlemmar:

Agneta Rainsson |ME
Anna Bode Cernerud | Skanska
Sara Galli | ATA
Lars Häggström | APV Utbildning
Mattias Munther | MUEK
Marit Österberg | Peab
Per Kreutz | Nya Svensk Uppdragsutbildning
Anders Jacklin | ULJA
Björn Hedén | Ramudden
Linda Karlsson | Svevia
Sofia Rolfsdotter | Ramudden
Jenny Eberlén | Entreprenad Akademin