Tillämpning av regelverk

Intresseområde:

Befintligt regelverk rörande vägarbete. Tolkning, omfattning och brister. Myndigheters kontroll av efterlevnad.

Syfte:

Syftet med Kommitté 4 är att bevaka den praktiska tillämpning av regelverken inom området ApV och när medlemmar upplever avvikelser så skall SBSV verka för att lösa dessa. Tolkningssvårigheter, luckor och/eller otydligheter ska synliggöras och åtgärdas i samarbetet med berörda myndigheter.

Verka för en bättre efterlevnad av regelverk. Införa egenkontroll av temporära installationer. Utveckla verktyg för att hantera utmaningen med installationer som inte fullt ut motsvarar hur skyddsanordningen är fullskaletestad.

 

Aktuella ärenden och frågor:

  • Handbok för TA-projektering

Sammankallande:

Thomas Bergendahl | Berlex
Tel: 0303-922 01
Mail: tb@sbsv.se

Medlemmar:

Gunnar Vikström | Svartöns Infrakonsult AB
Ulf Negendanck | Negendank EDUC AB
Anncatrin Elversson | Peab Asfalt AB
Ulf Rosander | Ulf H Rosander AB
Lennart Runesjö | 3M Sverige AB