Tillämpning av regelverk

 

Intresseområde:

Befintligt regelverk rörande vägarbete. Tolkning, omfattning och brister. Myndigheters kontroll av efterlevnad.

Syfte:

Syftet med Kommitté 4 är att bevaka den praktiska tillämpning av regelverken inom området Arbete På Väg och när medlemmar upplever avvikelser så skall SBSV verka för att lösa dessa. Tolkningssvårigheter, luckor och/eller otydligheter ska synliggöras och åtgärdas i samarbetet med berörda myndigheter. Verka för en bättre efterlevnad av regelverk. Införa egenkontroll av temporära installationer. Utveckla verktyg för att hantera utmaningen med installationer som inte fullt ut motsvarar hur skyddsanordningen är fullskaletestad.

Sammankallande:

Thomas Bergendahl | Berlex
Tel: 0303-922 01
Mail: tb@sbsv.se

Medlemmar:

Gunnar Vikström | Svartöns Infrakonsult AB
Ulf Negendanck | Negendank EDUC AB
Anncatrin Elversson | Peab Asfalt AB
Ulf Rosander | Ulf H Rosander AB
Lennart Runesjö | 3M Sverige AB
Linda Karlsson | Svevia
Anders Jacklin Ulja AB
Magnus NybergReflex & Folie Nordic AB

Nyheter

Ny sammanställning

En aktuell sammanställning och tolkning av författningar och regelverk inom Arbete På Väg, APV.

Se upp för nya vägmärken!

Nu kommer ett nytt vägmärke som varnar för olycka. Regeringen har beslutat om flera ändringar i vägmärkesförordningen och därför har Transportstyrelsen tagit fram nya vägmärken.

Svensk författningssamling

Vägmärken och andra anordningar har den innebörd som framgår i denna förordning. De har den utformning, storlek och färgsättning som framgår av denna förordning eller av föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.

Dela dina tankar!

Dina åsikter är viktiga för oss. Skicka in dina tankar och idéer till oss nedan.

8 + 4 =