SBSV fokusområde - ett nytt arbetssätt för ett starkare SBSV

SBSV är en relativt ung organisation och mycket av det arbete vi gjort hittills har varit väldigt framgångsrikt, både som påverkansfaktor mot myndigheter och beslutsfattare och som utbildare av branschen. Vi har även drivit ett antal utvecklingsprojekt som vi ska vara stolta över.

Nu är det dags att ta organisationen till nästa nivå

Vi tror att ett bredare inflytande från fler medlemsföretag gör oss starkare och att det förbättrar informationsflödet och kunskapsutbytet inom branschen. Vi ser också vi kan få ännu mer tyngd och driva utvecklingen mot säkrare vägarbetsplatser.

Dagens organisation

Hittills har arbetet främst drivits genom fem kommittéer som i grunden varit indelade baserat på V3-principen från APV:
1. Varna och Vägleda (skyltar, ljus, markörer mm)
2. Värna (avstängning, TMA, tunga skydd o likn)
3. Utbildning
4. Tillämpning av regelverk
5. Nationell statistik

Detta har varit ett framgångsrikt arbetssätt, samtidigt som vi ser att vissa medlemmar burit en stor del av organisationens verksamhet på sina axlar, och vi ser att det finns relevanta områden som vi saknat. Samtidigt sker det förändringar i vår omvärld och myndigheters regelverk som vi behöver hantera på ett effektivt sätt när de uppkommer. Nu vill vi att fler ska inspireras och se fördelarna med att kunna bidra till SBSVs framtida utveckling.

Ett nytt projektbaserat arbetssätt

Vår tidigare organisation tenderade ibland att bli lite statisk då kommittéerna bestod av fasta deltagare. Det innebar att man ”satt fast” i en kommitté och hade svårt att hoppa in i andra frågeställningar som man brann för.

Nu ska vi i stället arbeta i utskott med ämnesinriktning som fångar upp för medlemsföretagen viktiga frågor. Den nya organisationen bygger på vad vi kallar SBSV fokusområden som består av nio utskott som driver för föreningen viktiga utvecklingsfrågor. En sammankallande utses för varje utskott och man genomför minst ett möte per kvartal. Utskotten bildar egna arbetsgrupper som hanterar aktuella projekt och uppdrag i projektform och rapporterar till styrelsens möten. De nio utskotten är:
1. Regelverk
2. Kompetens/utbildning
3. Nationell statistik
4. Temporära skyddsanordningar
5. Vägarbetsutmärkning/Vägledning
6. Ny teknik
7. Arbetsplatskontroller
8. BAS-P
9. Kommunikation

Nya möjligheter med SBSV fokusområden

Vi ser stora möjligheter att både bli vassare på våra kärnområden, men också en möjlighet utveckla nya kompetenser som jag vet finns hos våra medlemmar. Det blir ett tydligare sätt att ta hand om nya idéer och frågor i effektiva team, och vi kan snabbare agera och ta beslut – både för att starta och för att avsluta projekt. Vi tror också att det kommer att skapa mer engagemang, då man som medlem kan arbeta för de frågor man brinner för, vilket skapar större flexibilitet att utnyttja all den kompetens som finns i SBSVs medlemsföretag.

Fundera på hur du och ditt företag kan bidra och leda något av utskotten. Det är en fantastisk chans att kunna påverka organisationens framtida utveckling och inte minst beslutsfattare och regelverk.

Vem vill du se i organisationen?

Har du idéer kring hur ni kan bidra? Mejla dina tankar till Göran Fredriksson på SBSV. Du når honom också på tel 070-441 92 54.
Du kan också fylla i formuläret nedan, så hör vi av oss till dig.

Dela dina tankar!

Dina åsikter är viktiga för oss. Skicka in dina tankar och idéer till oss nedan.

12 + 14 =