Förbättring #19

Tydligare utbildning om hur och varför man ska ta fram riskanalyser.

Tydligare utbildning om hur och varför man ska ta fram riskanalyser.

Utbilda tydligare om hur och varför det är viktigt med genomarbetade riskanalyser kopplat till vägarbetsplatser. Detta kan beröra val av barriärer och hastighetsdämpande åtgärder utifrån detta perspektiv. Vidare är det även viktigt att utbilda kring vikten av en bra arbetsberedning och hur en sådan kan se ut.

Var med och bidra

Har du en bra idé på hur vi kan öka trafiksäkerheten på vägbyggen? Skicka in ditt förslag idag!