Förbättring #21

Tillstånd vid akut ledningsarbete.

Tillstånd vid akut ledningsarbete

I samband med akut ledningsarbete eller underhåll så skall ett tillstånd sökas enligt väglagens 44§ vid ledningsarbete ex el/tele så blir det mycket frekvent vid små reparationer som utförs i stolplinjenätet. Alla vet att att detta inte görs pga att det upplevs som mycket krångligt av tekniker i fällt då man skall ringa TRV-kundtjänst, skicka in kartor i efterhand osv.

Mitt förslag är att man tar fram en app där man kan hantera en anmälan utan att behöva gå via TRV:s kundtjänst och man får sitt diarienummer. Om det är ett luftlinjenäts arbete som inte påverkar ytskiktet i vägområdet så kryssar man i det och ärendet är avslutat och klart TRV har fått sin anmälan registrerad. Om vi måste påverka ytskiktet i vägområdet .får man sitt diarienummer och göra hela hanteringen via TRV:s e-tjänst. Vinsten med detta är att TRV får in alla ärenden och behöver bara lägga energi på det som är av vikt.

Var med och bidra

Har du en bra idé på hur vi kan öka trafiksäkerheten på vägbyggen? Skicka in ditt förslag idag!