Förbättring #18

Standardisera upplysningstavlor gällande stopp i trafik vid sprängning.

Standardisera upplysningstavlor gällande stopp i trafik vid sprängning.

Standardisera upplysningstavlor (J2) gällande körfältsbredder vid vägarbetsplatser på motorväg. I dag finns lika många varianter på dessa som det finns vägarbeten vilket förvirrar trafikanterna. Om det inte går att standardisera kan man i alla fall ta fram riktlinjer och rekommendationer på hur dessa ska se ut.

Var med och bidra

Har du en bra idé på hur vi kan öka trafiksäkerheten på vägbyggen? Skicka in ditt förslag idag!