Förbättring #17

Fysisk utmärkning av skyddbarriärers arbetsbredd vid vägarbetsplatser.

Fysisk utmärkning av skyddbarriärers arbetsbredd vid vägarbetsplatser.

Sätt upp fysiska utmärkningar av en skyddsbarriärs arbetsbredd vid vägarbetsplatsen. Vid en större arbetsplats tillhörande Förbifart Stockholm i Kungens kurva monterar Skanska staket innanför barriärer med tillhörande arbetsbredd för att säkerställa att utrymmet hålls fritt från material, fordon och personal. Staketet fungerar även som insynsskydd med vepor på. Det går även att tänka sig ett bullerskydd med bullerdämpande paneler. Vid mindre arbetsplatser kanske det kan vara lämpligt med en enklare utmärkning.

Var med och bidra

Har du en bra idé på hur vi kan öka trafiksäkerheten på vägbyggen? Skicka in ditt förslag idag!