Nu finns den slutliga versionen av Metodbeskrivning, ”Skyddsanordningar för trånga trafikmiljöer. Klassificering, prestandakrav vid kollisionsprovning och provningsmetoder” för remiss – laddas ner här.

Remissvar lämnas enligt mallen senast den 7 februari 2021 till gf@sbsv.se.

Klicka här för att ladda ner ”Mall för remissvar”

Några noteringar:

  • Metodbeskrivningen innehåller inte krav på testinstitut som ska utföra de beskrivna testerna.
  • Metodbeskrivningen innehåller inte krav på, eller hänvisning till, de organ som ska granska rapporter för godkännande av skyddsanordningar.
  • Det framgår inte vilket organ som ska förvalta det färdiga dokumentet.
  • De figurer som finns i metodbeskrivningen bedöms vara tillräckligt bra för att ha som remissunderlag.

Samtliga punkter ovan ska åtgärdas då den slutliga utgåvan av metodbeskrivningen publiceras.

Välkommen med era synpunkter och God Jul!