Årsmötet på Sundsgården i början av maj gav oss många bra insikter och diskussioner, samt en uppskattad workshop. Tack alla som deltog.

Det som jag framförallt tar med mig därifrån är vikten av att intensifiera arbetet med SBSVs kärnfrågor kring ökad säkerhet för oss som har vägen som arbetsplats. Det gäller både tillsammans med berörda myndigheter och de stora privata aktörerna – och arbetet går framåt, även om vi ibland tycker vi står och stampar.

Säkerhetsregelverket oroar

Dialogen med Trafikverket kring den nya handlingsplanen är bra och vi ska stötta och driva på det arbetet för att den ska bli verklighet. Det som däremot är bekymmersamt är arbetet med det nya säkerhetsregelverket. Det har blivit urvattnat och arbetet har dragit ut på tiden. Just nu sitter vi i ett vacuum och väntar på att säkerhetsregelverket ska förverkligas.

Det som jag ser som ett av de allvarligaste problemen är otydligheten som föranleder att det är väldigt svårt att som entreprenör veta hur man ska agera för att göra rätt. Det dyker hela tiden upp frågor där praxis skiljer sig åt mellan olika regioner och projekt, och så kan vi inte ha det. Det skapar merarbete och vår målfokusering, att skapa säkra och framkomliga vägarbetsplatser, blir undermålig. Vi måste jobba hårdare mot en snabb likriktning över hela landet.

Vi behöver som organisation bli vassare och ännu bättre på att föra fram de frågor som är viktiga för oss så att de inkluderas i utvecklingen av regelverk och handlingsplaner – där regeringsuppdraget är en annan viktig pågående process. Det kan vi göra genom att jobba mot en ökad dialog med myndigheter, andra organisationer och privata aktörer. Det tjänar alla på; trafikanter och vägarbetare – och vi får alla ett säkrare och tryggare samhälle. Det är värt en hel del.

Sommaren är här – tid för eftertanke

Nu går vi in i en semesterperiod, som i vår bransch betyder högtryck men som samtidigt är en tid för eftertanke och planering. Jag hoppas på en rivstart i höst där våra frågor hamnar i centrum till nytta och skydd för både våra medlemmar och alla som färdas på våra vägar.

Till dess vill jag önska dig en skön sommar. Njut av denna vackra period av året – och har du tankar eller funderingar kring hur vi som organisation kan fortsätta utvecklas, skicka ett mail, jag uppmuntrar en bred dialog i SBSV och då behövs din röst!

Mina varmaste sommarhälsningar,
Thomas Wuopio
Ordförande SBSV