FULLBOKAD!

APV Praktik, Steg 2.3 utbildning

Temporära skyddsanordningar

Ängelholm, 2019-08-20

Kursen riktar sig till dig som ska som ska leda montage av tillfällig längsgående skyddsanordning där utbildning krävs enligt TDOK 2018:0372, steg 2.3. Kursen rekommenderas också för all personal som ska arbeta med montage (steg 1.3 och 2.2) samt kontrollera eller fatta beslut (steg 3) om temporära skyddsanordningar på en vägarbetsplats.

OBS! ID-kontroll samt och samtycke för registrering i ID06 som ”SBSV auktoriserad montör” görs början av dagen.

Datum och plats

Datum:  20 augusti-19, tid 09-16.
Plats: Valhall Park Hotell, Stjernsvärds allé 66, 262 74  ÄNGELHOLM,
Tel: +46 431 255 20, www.valhallparkhotell.se


Pris:
2 950 kr exkl moms, SBSV medlemmar erhåller 15% rabatt.
Klädsel: Skyddsskor, arbetshandskar och varselkläder anpassade efter rådande väderlek. Hjälm rekommenderas.

Frågor gällande kursen besvaras av Göran Fredriksson, gf@sbsv.se, 070-441 92 54

Kursinnehåll

Förmiddag

09.00 – Samling med kaffe och smörgås
09.15 – 09.30 – Gemensam introduktion, upplägg av dagen och grundläggande begrepp
09.30-10.45 –Grupp 1 (hälften av deltagarna) går ut på övningsfältet. Instruktörer från respektive leverantör går igenom montageinstruktion samt produktens klassning enligt SS -EN 1317-2 eller annan gällande standard/ metodbeskrivning. På ett praktiskt sätt visas montage av olika barriärerna och tvärgående skydd för tung avstängning liksom olika lyftdon. Exempel på skyddsanordningar på plats: Cityguard, Deltabloc, GP-link, Linebloc, Mini -guard/MASS, Rebloc, Safepass och ZoneGuard samt energiupptagande räckesavslutningar och trafikbuffertar. Olika godkända tillbehör visas.
09.30-10.45Grupp 2, Teori. Genomgång av testförfarande, skyddsanordningars funktion och begränsningar, regelverk, Trafikverkets förteckning, praktikexempel rätt och fel. Diskussion om arbetsbredd i olika typfall. Fallstudier: Lösningar för skydd vid olika arbetsplatser under handledning. Enklare fall och ”besvärliga”. Alternativa åtgärder, barriärer och arbetsbredder behandlas. Intyg efter avslutat montage, genomgång och hur man fyller i detta.
10.45– Grupperna byter med varandra
12.00 – 12.45 – Lunch

Eftermiddag

Uppdelning i mindre grupper. Fyra stationer med praktiska kontrollövningar, en grupp per station som roterar (beroende på antal deltagare). 30 min max per station.
Station 1 : 3 olika barriärer där arbetsbredd ska visas samt kapacitetsklass anges + fastställande av skyddszon.
Station 2: 3 olika barriärer med inbyggda montagefel som ska upptäckas
Station 3: 3 olika skyddsanordningar med någon avvikelse som ska redovisas. Para ihop lyftdon med passande barriärelement.
Station 4: Däcksbuffert avvikelse som ska upptäckas. Minsta barriärlängd, visa i praktiken genom att mäta och markera minsta längd för 2 olika barriärer samt arbetsområdets omfattning.
14.45-15.00 – Kaffe
15.00-16.00 – Teorisammanfattning samt summering av praktikövningar samt avslutande kunskapsprov.

Anmälan

Sista anmälningsdag 14 augusti. Anmälan görs nedan.

Vill du ange en annan faktureringsadress?

14 + 15 =