APV Praktik, Steg 2.3 utbildning

Temporära skyddsanordningar

Rosersberg, 2019-11-19

Kursen riktar sig till dig som ska som ska leda montage av tillfällig längsgående skyddsanordning där utbildning krävs enligt TDOK 2018:0372, steg 2.3. Kursen rekommenderas också för all personal som ska arbeta med montage (steg 1.3 och 2.2) samt kontrollera eller fatta beslut (steg 3) om temporära skyddsanordningar på en vägarbetsplats.

OBS! ID-kontroll samt och samtycke för registrering i ID06 som ”SBSV auktoriserad montör” görs början av dagen.

Datum och plats

Datum: 19 november, 09–16.
PlatsRäddningsskolan i Rosersberg AB, Oxhagsvägen 131, 195 95 Rosersberg, se www.rsrab.se

Pris: 2 950 kr exkl moms, SBSV medlemmar erhåller 15% rabatt.

Klädsel: Skyddsskor, arbetshandskar och varselkläder anpassade efter rådande väderlek. Hjälm rekommenderas. Frågor gällande kursen besvaras av Göran Fredriksson, gf@sbsv.se, 070-441 92 54

Kursinnehåll

Förmiddag

09.00 – Samling med kaffe och smörgås

09.15 – 09.30 – Gemensam introduktion, upplägg av dagen och grundläggande begrepp

09.30 – 10.45 – Grupp 1 (hälften av deltagarna) går ut på övningsfältet. Instruktörer från respektive leverantör går igenom montageinstruktion samt produktens klassning enligt SS -EN 1317-2 eller annan gällande standard/ metodbeskrivning. På ett praktiskt sätt visas montage av olika barriärerna och tvärgående skydd för tung avstängning liksom olika lyftdon. Exempel på skyddsanordningar på plats: Cityguard, Deltabloc, GP-link, Linebloc, Mini -guard/MASS, Rebloc, Safepass och ZoneGuard samt energiupptagande räckesavslutningar och trafikbuffertar. Olika godkända tillbehör visas.

09.30-10.45 – Grupp 2, Teori. Genomgång av testförfarande, skyddsanordningars funktion och begränsningar, regelverk, Trafikverkets förteckning, praktikexempel rätt och fel. Diskussion om arbetsbredd i olika typfall. Fallstudier: Lösningar för skydd vid olika arbetsplatser under handledning. Enklare fall och ”besvärliga”. Alternativa åtgärder, barriärer och arbetsbredder behandlas. Intyg efter avslutat montage, genomgång och hur man fyller i detta.

10.45– Grupperna byter med varandra

12.00 – 12.45 – Lunch

Eftermiddag

Uppdelning i mindre grupper. Fyra stationer med praktiska kontrollövningar, en grupp per station som roterar (beroende på antal deltagare). 30 min max per station.

Station 1 : 3 olika barriärer där arbetsbredd ska visas samt kapacitetsklass anges + fastställande av skyddszon.

Station 2: 3 olika barriärer med inbyggda montagefel som ska upptäckas

Station 3: 3 olika skyddsanordningar med någon avvikelse som ska redovisas. Para ihop lyftdon med passande barriärelement.

Station 4: Däcksbuffert avvikelse som ska upptäckas. Minsta barriärlängd, visa i praktiken genom att mäta och markera minsta längd för 2 olika barriärer samt arbetsområdets omfattning.

14.45-15.00 – Kaffe

15.00-16.00 – Teorisammanfattning samt summering av praktikövningar samt avslutande kunskapsprov.

Anmälan

Kursanmälan är bindande. Vid avbokning senast en vecka före kursdatum (191112) utgår ingen avgift. Vid avbokning efter faktureras hela deltagaravgiften. Pris 2 .950 kr/person. Deltagaravgiften faktureras efter genomförd kurs. SBSV förbehåller sig rätten att ställa in kurs vid för lågt deltagarantal. Meddelas anmälda kursdeltagare senast 3 arbetsdagar före kursstart.

Vill du ange en annan faktureringsadress?

6 + 10 =