APV Praktik, Steg 2.3 utbildning
Temporära skyddsanordningar

Sundsvall, 2020-09-01

Kursen riktar sig till dig som ska leda montage av tillfällig längsgående skyddsanordning där utbildning krävs enligt TDOK 2018:0372, steg 2.3. Kursen rekommenderas också för all personal som ska arbeta med montage (steg 1.3 och 2.2) samt kontrollera eller fatta beslut (steg 3) om temporära skyddsanordningar på en vägarbetsplats.

Förkunskaper:  Min Nivå 1 alternativt steg 1.1 till 1.3. Du ska ha arbetat praktiskt på vägarbetsplats och varit med och monterat minst en typ av längsgående skydd och gärna tvärgående skydd

OBS! ID-kontroll och samtycke för registrering i ID06 Kompetensdatabas som ”SBSV auktoriserad montör” görs i början av dagen.

Datum och plats

Datum: 1 september, 08.30–16.00.
Plats: Lambertsson Sverige AB,
Arbetsledarvägen 14, 86341 Sundsvall

Pris: 2 950 kr exkl moms, SBSV medlemmar erhåller 15 % rabatt.

Klädsel: Skyddsskor, arbetshandskar och varselkläder anpassade efter rådande väderlek. Frågor gällande kursen besvaras av Göran Fredriksson, gf@sbsv.se, 070-441 92 54

Kursinnehåll

Förmiddag

08.30 – Samling, ID-kontroll av deltagare och kaffe/te.

08.45 – 09.45 – Inledning, upplägg av dagen. Genomgång av testförfarande, grundläggande begrepp och funktion för temporära barriärer, regelverket, Trafikverkets förteckning och tillåtelsebeslut.

09.45 – 10.00 – Kaffe och smörgås

10.00 – 12.00 – Praktisk visning av skyddsanordningar. Instruktörer går på plats igenom montageinstruktioner samt produkternas klassning enl SS-EN 1317 eller annan gällande standard/metodbeskrivning. Man visar på ett praktiskt sätt hur montage av olika temporära barriärer för tung avstängning ska göras. Barriärer på plats representerar olika typer och kapacitetsklasser. Förankringsmetoder (borrning/spikning) eller inledande barriärelement redovisas.

Energiupptagande räckesavslutningar och trafikbuffertar visas och instruktioner ges. Olika tillbehör visas och det tydliggörs vilka som är godkända. Olika lyftanordningar och deras användande visas.

12.00 – 12.45 – Lunch

 

Eftermiddag

12.45-13.20 – Teori avslut. Praktikexempel rätt och fel. Diskussion om arbetsbredd i olika typfall. Hur påverkas funktionen vid olika avvikelser, vilka åtgärder kan vidtas. Vikten av korrekt identifiering. Ifyllnad av intyg efter avslutat montage och dokumentation.

13.20-14.35 – Fyra stationer med praktiska kontrollövningar. Deltagarna delas upp i 4 grupper som roterar (beroende på antal deltagare). Resultatdokument delas ut som sedan gemensamt redovisas efter avslutade övningar.

Station 1 : 3 olika barriärer identifieras. Arbetsbredd ska märkas upp samt kapacitetsklass anges + fastställande av skyddszon.

Station 2: En barriär kontrolleras. Intyg efter avslutat montage används. Minsta/testad längd samt där arbetsområdets lämpligen börjar mäts upp och visas fysiskt.

Station 3: Barriärelement kontrolleras om eventuella saknade delar, fel delar eller skador redovisas. Para ihop lyftdon med barriärelement som är passande.

Station 4: Däcksbuffertar med eventuella fel som ska upptäckas och redovisas. Räkna ut buffertzonens längd vid olika givna hastigheter. Val av buffert m h t hastighet på vägen.

Notera att upplägget kan variera något beroende på kursort och tillgängliga övningsobjekt.

14.35-14.50 – Kaffe och kaka

14.50-15.10 – Teori, sammanfattning, genomgång och summering av praktikövningar.

15.10-16.00 – Avslutande kunskapsprov och genomgång av frågor efter avlämnat prov. Rättning av kunskapsprov och kontroll av samtycke för registrering i ID06 Kompetensdatabas.

 

Anmälan

Sista anmälningsdag är har passerat

Vid avbokning senast 7 dagar före kursdatum utgår ingen avgift. Vid avbokning efter faktureras hela deltagaravgiften.

Har du några frågor, vänligen kontakta oss