Statistik från Trafikverkets arbetsplatskontroller

Under perioden 1/1-5/11-2018.

Kontrollpunkter, frågor om tvärgående skydd

Fråga Antal ja Antal nej % Nej
Lyftanordning är borttaget samt övriga tillbehör är monterade enl. monteringsanvisning (trafikbuffert). 152 16 9,5%
Mattan är hel och utrullad (trafikbuffert). 143 9 5,9%
Monteringsanvisningar och manual för energiupptagande skyddsanordningar finns på arbetsplatsen, skrivet på svenska. 203 56 21,6%
TMA finns där så krävs och/eller används vid etablering och avetablering av vägarbetsplats vid skyddklassade vägar. 142 40 22,0%
TMA-skydd är komplett, rätt placerat och uppfyller sin funktion. 154 42 21,4%
Trafikbuffert finns där så krävs och har rätt kapacitet. 151 7 4,4%
Trafikbuffert är korrekt sammanlänkat och rätt placerat. 147 19 11,4%

År: 2018
% Nej Totalt: 14,8%

Kontrollpunkter, frågor om längsgående skydd

Fråga Antal ja Antal nej % Nej
Längsgående energiupptagande skydd har tillräcklig längd och arbetsbredd enligt leverantörernas anvisningar som motsvarar testernas förhållanden. 33 50 60,2%
Längsgående energiupptagande skydd är CE-märkt och/eller tillåten av Trafikverket. 72 3 4,0%
Längsgående energiupptagande skydd är rätt monterat, har inga skador samt har start/slutsektioner där så krävs. 26 62 70,5%
Längsgående skydd finns där så krävs och har tillräcklig kapacitetsklass. 60 26 30,2%
Monteringsanvisningar och manual för energiupptagande skyddsanordningar finns på arbetsplatsen, skrivet på svenska. 203 56 21,6%

År: 2018
% Nej Totalt: 33,5%

Kontrollpunkter, de 10 frågorna med sämst utfall.

Utfall från Trafikverkets under perioden 1/1-5/11-2018.

Fråga Antal ja Antal nej % Nej
Anmälan om avslutat arbete är gjord till FIFA och/eller i Läget i trafiken enligt kontrakt. 5 26 83,9%
Avstängningar tvärsöver eller längs med GC väg finns där så krävs och är korrekt monterade. 12 32 72,7%
Längsgående energiupptagande skydd är rätt monterat, har inga skador samt har start/slutsektioner där så krävs. 29 65 69,1%
Vägmarkering (tillfällig/temporär) är utförd korrekt (bredd och kulör) vid överledning och omledning. 21 40 65,6%
Trafikanordningar och hastighetsbegränsningar har tagits bort vid ej aktivt arbete (aktivt arbete när personal är på plats). 16 25 61,0%
Ordinarie vägmarkering och körfältspilar är rättvisande (kontraktskrav styr ex 8h). 9 14 60,9%
Hänvisning har gjorts tydlig för oskyddade trafikanter. 19 29 60,4%
Varningsfordon används när så krävs/F25 används där så krävs. 44 66 60,0%
Längsgående energiupptagande skydd har tillräcklig längd och arbetsbredd enligt leverantörens anvisningar som motsvarar testernas förhållanden. 36 52 59,1%
Anordningar och underlag är anpassade efter GC väg för personer med funktionshinder, barnvagnar, rollatorer. 15 20 57,1%
GC väg är fri från arbetsfordon, redskap och material. 22 28 56,0%
Vägmärket F26 med tilläggstavla finns uppsatt när det finns ett körfält att tillgå (VVFS 2007:305 kap 8 § 39,40 59 63 51,6%
Har fordon för snöröjning trepunktsbälte och nackstöd på förarstol 2 2 50,0%
Borttagen vägmarkering har ersatts med A40 och tilläggstavla väglinjer sakner 35 35 50,0%
Oskyddade trafikanter är separerad från fordonstrafik, provisoriskt gångutrymme eller omledning finns. 21 14 40,0%

Topplista 2018 över flest avvikelser vid kontroll av vägarbetsplatser

Vid Trafikverkets kontroller av vägarbetsplatser finns ett antal punkter som inspekteras. Totalt görs ca 750 kontroller under ett år över hela Sverige och alla avvikelser från korrekt utförande registreras. Tabellen visar de kontrollpunkter som uppvisat flest rapporterade avvikelser. Speciellt oroande är att ett så viktigt skydd som de längsgående som ska hindra trafik från att köra in i vägarbetsområdet uppvisar så stor andel fel. Än värre är att det sett ungefär likadant ut de senaste åren!

Antal Fråga
74 % Avstängningar tvärsöver och längsmed GC väg finns där så krävs och är korrekt monterade.
70 % Längsgående energiupptagande skydd är rätt monterat, har inga skador, samt har start/ slutsektioner där så krävs
64 % Vägmarkering (tillfällig/ temporär) är utförd korrekt (bredd och kulör) vid överledning och omledning
63 % GC väg är fri från arbetsfordon, redskap och material
63 % Trafikanordningar och hastighets-begränsningar har tagits bort vid ej aktivt arbete (aktivt arbete när personal är på plats)
61 % Hänvisning har gjorts tydlig för oskyddade trafikanter
60 % Längsgående energiupptagande skydd har tillräckligt längd och arbetsbredd enligt leverantörens anvisningar som motsvarar testernas förhållanden.
59 % Varningsfordon används när så krävs/F25 används där så krävs
56 % Anordningar och underlag är anpassade till GC väg för personer med funktionshinder, barnvagn, rollatorer
55 % Ordinarie vägmarkering och körfältspilar är rättvisande (kontraktskrav styr ex 8h)
54 % Vägmärket F26 med tilläggstavla finns uppsatt när det finns ett körfält att tillgå (VVFS 2007:305 kap 8 § 39,40)
50 % Borttagen vägmarkering har ersatts med A40 och tilläggstavla väglinjer saknas
40 % Hastighetsdämpande åtgärder finns i samband med rekommenderad och föreskriven hastighet
39 % Bromskontroll på fordon >3,5 ton och släp är utfört för max 8 mån sedan