Värna

Intresseområde:

Trafikanordningar för avstängning, TMA, tunga skydd och liknande.

Syfte:

Förbättra säkerheten vid vägarbetsplatser genom att tillsammans med väghållare utveckla gällande regelverk.

Tydligare och höjda krav för tillfälliga skyddsanordningar ger en bättre arbetsmiljö samt en säkrare vägarbetsplats med ökad framkomlighet för passerande trafikant. Förändra fokusering från detaljer till en helhetssyn av vägarbetsplatsutformningen.

Verka för en bättre efterlevnad av regelverk. Införa egenkontroll av temporära installationer. Utveckla verktyg för att hantera utmaningen med installationer som inte fullt ut motsvarar hur skyddsanordningen är fullskaletestad.

 

Aktuella ärenden och frågor:

 • Handbok för TA-projektering
 • Ny branschgemensamstrategi för montage av tunga skydd
  • Generell ritning/mall för arbetsplatsutformning av skyddsbarriärer
  • Kravställd utbildning för montage av tunga skydd
  • Egenkontroll
 • Metodbeskrivning korta barriärlängder i trånga utrymmen
 • TMA
  • Alternativa bärare, behov av förtydligande av beslut
  • Utbildning av TMA-bilschaufförer
  • Besiktning och service
  • Checklista daglig kontroll

Sammankallande:

Thomas Wuopio | Wopio AB

Mail: tw@sbsv.se

Medlemmar:

Göran Fredriksson | SBSV

Thomas Wuopio | Wopio

Hanna Sunnerheim Sjöberg | Safety Solutions Jonsered

Johan Bergendahl | Berlex

Fredrik Leidö | Skanska

Lennart Wahlund | RSSE

Peter Hammarström | Berlex

Patrik Ekberg | TRS Consulting

Patrick Holmbom | Worxsafe

Simon Svensson | Lambertsson