Varna & Vägleda

Intresseområde:

Trafikanordningar såsom Vägmärken, Lampor, VMS, mm.

Syfte:

Att verka för att skapa tydliga regler och vara pådrivande för att införa nya lösningar.

Aktuella ärenden och frågor:

  • Driva införandet av en ny variant av gul reflex på vägarbetsplatser – ”Vägarbetsgul”.
  • Att vara en samtalspart mot Trafikverket, för att undvika att nya regler presenteras som ett faktum för branschen utan att man har fått vetskap om detta i förväg.
  • Skapa och driva en utbildning för montage av permanenta vägmärken (enl. CE standard).
  • Ta fram dokumentation att användas som stöd vid montageutbildningen av permanenta vägmärken.
  • Klargöra med Transportstyrelsen vilka specifikation som gäller för ritning av lokaliseringsmärken.

Sammankallande:

Lennart Runersjö | 3M
Tel: 070 543 27 94
Mail: lennartrunersjoe@mmm.com

Medlemmar:

Magnus Nyberg |Reflex och Folie Nordic AB
Lennart Runersjö |3M Svenska AB
Fia Sanden
 | Safe Road Traffic AB
Björn Hedén | Ramudden AB
Michael Jägestedt | Blinkfyrar AB