Statistik

Syfte:

Utveckla metoder, materiel och regelverk baserat på branschens tillbuds- och olycksrapportering samt annan rapportering.

 

Aktuella ärenden och frågor:

Starta ett projekt med syfte: Utveckla metoder, materiel och regelverk baserat på branschens tillbuds- och olycksrapportering samt annan rapportering. Projektet söker finansiering i branschen tex SBUF, trafikverket och företag. Det skall drivas tillsammans med andra intressenter tex NTF, försäkringsbolag och andra föreningar.

Sammankallande:

Christer Andersson | Peab
Tel: 031-700 84 89,
Mail: christer.andersson2@peab.se

Medlemmar:

Erica Skoglund | NCC
Marie Nordén | NTF
Svante Flodén | Maskinentreprenörerna
Björn Hedén | Svevia