Våra kommittéer

SBSV’s intresseområde spänner över ett brett spektrum av produkter, tjänster och förstås ett omfattande regelverk. För att handlägga aktuella ärenden och frågeställningar på bästa sätt har vi valt att organisera arbetet i fyra kommittéer. De fyra kommittéernas indelning är delvis baserat på V3-principen från APV och har en sammankallande som är utsedd av styrelsen.

Vi välkomnar nya medlemmar till kommittéerna! 

Du som är intresserad och har kunskaper inom ett eller flera av områdena kontaktar sammankallande för att bli delaktig i arbetet.

En god möjlighet till tidig information  om vad som är på gång, samtidigt  som du kan lyfta fram dina frågor och påverka slutresultatet av ett  ärende som handläggs.

Varna och vägleda

Skyltar, ljus, markörer mm. 

Sammankallande:

Lennart Runersjö, 3M

Värna

Avstängning, TMA, tunga skydd & liknande

Sammankallande:
Thomas Wuopio, Wopio AB

Utbildning

Kompetenskrav och utbildningar för vägarbete

Sammankallande:

Ulf Rosander, Ulf Rosander AB

Tillämpning av regelverk

Befintligt regelverk rörande vägarbete 

Sammankallande:

Thomas Bergendahl, Berlex

NATIONELL STATISTIK

Utveckla metoder, material och regelverk 

Sammankallande:

Christer Andersson, Peab