Utbildning från medlemsföretag

Här presenterar vi utbildningar som tillhandahålls av medlemsföretag.

Utbildning som tillhandahålls av medlemsföretag

XKan tillhandahållas av anslutna utbildare

1. APV Nivå 2 för fordonsförare
Aleso Utbildning AB | info@aleso.se

Aptum | kontakt@aptum.se

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se

Dala Mark & Vägutbildning | dmv@bahnhof.se

Edu Performance AB | info@eduperformance.se

Entreprenadakademin | jenny@entreprenadakademin.se

HM Maskin AB | jan@hmmaskin.se

Instruktörerna i Norden AB | info@instruktorerna.se

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

Kompetenscenter Viasafe | Susanna Homanen

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Nya Svensk Uppdragsutbildning | info@svenskuppdragsutbildning.com 

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se

Svensk Vägkompetens| info@svenskvagkompetens.se

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

Trafikutveckling AB | info@trafikutveckling.se

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

2. APV Nivå 3A Ansvar för utmärkning
Aleso Utbildning AB | info@aleso.se

Aptum | kontakt@aptum.se

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se

Dala Mark & Vägutbildning | dmv@bahnhof.se

Edu Performance AB | info@eduperformance.se

Entreprenadakademin | jenny@entreprenadakademin.se

HM Maskin AB | jan@hmmaskin.se

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

Kompetenscenter Viasafe | Susanna Homanen

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Nya Svensk Uppdragsutbildning | info@svenskuppdragsutbildning.com 

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se

Svensk Vägkompetens| info@svenskvagkompetens.se

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

Trafikutveckling AB | info@trafikutveckling.se

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

3. APV Nivå 3B vakt och lots
Aleso Utbildning AB | info@aleso.se

Aptum | kontakt@aptum.se

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se

Dala Mark & Vägutbildning | dmv@bahnhof.se

Edu Performance AB | info@eduperformance.se

Entreprenadakademin | jenny@entreprenadakademin.se

HM Maskin AB | jan@hmmaskin.se

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

Kompetenscenter Viasafe | Susanna Homanen

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Nya Svensk Uppdragsutbildning | info@svenskuppdragsutbildning.com 

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

Trafikutveckling AB | info@trafikutveckling.se

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

4. APV Nivå 4 Styra och leda vägarbete
Aleso Utbildning AB | info@aleso.se

Aptum | kontakt@aptum.se

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se

Dala Mark & Vägutbildning | dmv@bahnhof.se

Entreprenadakademin | jenny@entreprenadakademin.se

HM Maskin AB | jan@hmmaskin.se

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

Kompetenscenter Viasafe | Susanna Homanen

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Nya Svensk Uppdragsutbildning | info@svenskuppdragsutbildning.com 

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

Trafikutveckling AB | info@trafikutveckling.se

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

5. APV Säkerhet på väg 2009:4
Aleso Utbildning AB | info@aleso.se

Aptum | kontakt@aptum.se

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se

Dala Mark & Vägutbildning | dmv@bahnhof.se

Entreprenadakademin | jenny@entreprenadakademin.se

HM Maskin AB | jan@hmmaskin.se

Instruktörerna i Norden AB | info@instruktorerna.se

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

Kompetenscenter Viasafe | Susanna Homanen

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Nya Svensk Uppdragsutbildning | info@svenskuppdragsutbildning.com 

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

Trafikutveckling AB | info@trafikutveckling.se

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

6. APV Påbyggnad kommunanpassad
Aleso Utbildning AB | info@aleso.se

Aptum | kontakt@aptum.se

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se

Dala Mark & Vägutbildning | dmv@bahnhof.se

Entreprenadakademin | jenny@entreprenadakademin.se

HM Maskin AB | jan@hmmaskin.se

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

Kompetenscenter Viasafe | Susanna Homanen

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Nya Svensk Uppdragsutbildning | info@svenskuppdragsutbildning.com 

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

Trafikutveckling AB | info@trafikutveckling.se

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

7. APV Miljökrav 2009:4
Aleso Utbildning AB | info@aleso.se

Aptum | kontakt@aptum.se

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se

Dala Mark & Vägutbildning | dmv@bahnhof.se

Edu Performance AB | info@eduperformance.se

Entreprenadakademin | jenny@entreprenadakademin.se

HM Maskin AB | jan@hmmaskin.se

Instruktörerna i Norden AB | info@instruktorerna.se

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

Kompetenscenter Viasafe | Susanna Homanen

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Nya Svensk Uppdragsutbildning | info@svenskuppdragsutbildning.com 

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

Trafikutveckling AB | info@trafikutveckling.se

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

8. APV Hjälp på väg 2009:4
Aleso Utbildning AB | info@aleso.se

Aptum | kontakt@aptum.se

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se

Dala Mark & Vägutbildning | dmv@bahnhof.se

Edu Performance AB | info@eduperformance.se

Entreprenadakademin | jenny@entreprenadakademin.se

HM Maskin AB | jan@hmmaskin.se | X

Instruktörerna i Norden AB | info@instruktorerna.se

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

Kompetenscenter Viasafe | Susanna Homanen

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Nya Svensk Uppdragsutbildning | info@svenskuppdragsutbildning.com 

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

Trafikutveckling AB | info@trafikutveckling.se

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se | X

9. Arbetsmiljöansvar truck, kran, lift, travers

Aleso Utbildning AB | info@aleso.se

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se | X

Aptum | kontakt@aptum.se

Dala Mark & Vägutbildning | dmv@bahnhof.se | X

Edu Performance AB | info@eduperformance.se

Entreprenadakademin | jenny@entreprenadakademin.se

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

Kompetenscenter Viasafe | Susanna Homanen

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Nya Svensk Uppdragsutbildning | info@svenskuppdragsutbildning.com 

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se | X

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

Trafikutveckling AB | info@trafikutveckling.se

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

 

10. Bas P och Bas U utb.
Aleso Utbildning AB | info@aleso.se

Aptum | kontakt@aptum.se

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se

Dala Mark & Vägutbildning | dmv@bahnhof.se

Entreprenadakademin | jenny@entreprenadakademin.se

HM Maskin AB | jan@hmmaskin.se

Instruktörerna i Norden AB | info@instruktorerna.se

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

Kompetenscenter Viasafe | Susanna Homanen

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Nya Svensk Uppdragsutbildning | info@svenskuppdragsutbildning.com 

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se

Svensk Vägkompetens| info@svenskvagkompetens.se

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

Trafikutveckling AB | info@trafikutveckling.se

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

11. Brand och Heta arbeten
Aleso Utbildning AB | info@aleso.se

Aptum | kontakt@aptum.se

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se

Dala Mark & Vägutbildning | dmv@bahnhof.se

Edu Performance AB | info@eduperformance.se

Entreprenadakademin | jenny@entreprenadakademin.se

HM Maskin AB | jan@hmmaskin.se X

Instruktörerna i Norden AB | info@instruktorerna.se

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

Kompetenscenter Viasafe | Susanna Homanen

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Nya Svensk Uppdragsutbildning | info@svenskuppdragsutbildning.com 

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se

Svensk Vägkompetens| info@svenskvagkompetens.se

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

Trafikutveckling AB | info@trafikutveckling.se

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

12. Hjärt- och lungräddning
Aptum | kontakt@aptum.se

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se

Dala Mark & Vägutbildning | dmv@bahnhof.se

Edu Performance AB | info@eduperformance.se

Entreprenadakademin | jenny@entreprenadakademin.se

HM Maskin AB | jan@hmmaskin.se | X

Instruktörerna i Norden AB | info@instruktorerna.se

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

Kompetenscenter Viasafe | Susanna Homanen

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Nya Svensk Uppdragsutbildning | info@svenskuppdragsutbildning.com 

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

Trafikutveckling AB | info@trafikutveckling.se

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se | X

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

13. Liftutbildning

Aleso Utbildning AB | info@aleso.se

Aptum | kontakt@aptum.se

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se | X

Dala Mark & Vägutbildning | dmv@bahnhof.se

Edu Performance AB | info@eduperformance.se

HM Maskin AB | jan@hmmaskin.se

Instruktörerna i Norden AB | info@instruktorerna.se

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Nya Svensk Uppdragsutbildning | info@svenskuppdragsutbildning.com 

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se | X

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se | X

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

Trafikutveckling AB | info@trafikutveckling.se

Ulf Rosander AB | ulf.h.rosander@gmail.com

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

14. Jordförflyttande maskiner

Aleso Utbildning AB | info@aleso.se

Aptum | kontakt@aptum.se

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se | X

Dala Mark & Vägutbildning | dmv@bahnhof.se | X

HM Maskin AB | jan@hmmaskin.se | X

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Nya Svensk Uppdragsutbildning | info@svenskuppdragsutbildning.com 

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se | X

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se | X

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

Trafikutveckling AB | info@trafikutveckling.se

Ulf Rosander AB | ulf.h.rosander@gmail.com

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

15. YKB för lastbilsförare

Aleso Utbildning AB | info@aleso.se

Aptum | kontakt@aptum.se

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se | X

Dala Mark & Vägutbildning | dmv@bahnhof.se | X

Ekologg o Görans Bygg AB | info@gbos.se | 

HM Maskin AB | jan@hmmaskin.se | X

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Nya Svensk Uppdragsutbildning | info@svenskuppdragsutbildning.com 

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se | X

Trafikutveckling AB | info@trafikutveckling.se

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

16. Miljöutbildningar

Aleso Utbildning AB | info@aleso.se

Aptum | kontakt@aptum.se

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se | X

Dala Mark & Vägutbildning | dmv@bahnhof.se

HM Maskin AB | jan@hmmaskin.se

Instruktörerna i Norden AB | info@instruktorerna.se

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Nya Svensk Uppdragsutbildning | info@svenskuppdragsutbildning.com 

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se | X

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

Trafikutveckling AB | info@trafikutveckling.se

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

17. Motorsågsutbildningar

Aleso Utbildning AB | info@aleso.se

Aptum | kontakt@aptum.se

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se | X

Dala Mark & Vägutbildning | dmv@bahnhof.se

HM Maskin AB | jan@hmmaskin.se | X

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Nya Svensk Uppdragsutbildning | info@svenskuppdragsutbildning.com 

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se | X

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se | X

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

Trafikutveckling AB | info@trafikutveckling.se | X

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

18. Truck enligt TLP 10

Aleso Utbildning AB | info@aleso.se

Aptum | kontakt@aptum.se

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se | X

Dala Mark & Vägutbildning | dmv@bahnhof.se

Edu Performance AB | info@eduperformance.se

HM Maskin AB | jan@hmmaskin.se | X

Instruktörerna i Norden AB | info@instruktorerna.se

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Nya Svensk Uppdragsutbildning | info@svenskuppdragsutbildning.com 

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se | X

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se | X

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

Trafikutveckling AB | info@trafikutveckling.se

Ulf Rosander AB | ulf.h.rosander@gmail.com

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

19. Elsäkerhet

Aleso Utbildning AB | info@aleso.se

Aptum | kontakt@aptum.se

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se | X

Dala Mark & Vägutbildning | dmv@bahnhof.se | X

Instruktörerna i Norden AB | info@instruktorerna.se

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Nya Svensk Uppdragsutbildning | info@svenskuppdragsutbildning.com 

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se | X

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se | X

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

Trafikutveckling AB | info@trafikutveckling.se | X

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

20. ADR utbildningar

Aleso Utbildning AB | info@aleso.se

Aptum | kontakt@aptum.se

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se | X

Dala Mark & Vägutbildning | dmv@bahnhof.se | X

Ekologg o Görans Bygg AB | info@gbos.se | 

HM Maskin AB | jan@hmmaskin.se | X

Instruktörerna i Norden AB | info@instruktorerna.se

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Nya Svensk Uppdragsutbildning | info@svenskuppdragsutbildning.com 

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se | X

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se | X

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se | X

Trafikutveckling AB | info@trafikutveckling.se

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

21. Ställningsmontageutbildning | Arbete på hög höjd

Aleso Utbildning AB | info@aleso.se

Aptum | kontakt@aptum.se

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se | X

Dala Mark & Vägutbildning | dmv@bahnhof.se | X

Edu Performance AB | info@eduperformance.se

HM Maskin AB | jan@hmmaskin.se | X

Instruktörerna i Norden AB | info@instruktorerna.se

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Nya Svensk Uppdragsutbildning | info@svenskuppdragsutbildning.com 

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se | X

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se | X

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se | X

Trafikutveckling AB | info@trafikutveckling.se | X

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

22. Säkra lyft

Aleso Utbildning AB | info@aleso.se

Edu Performance AB | info@eduperformance.se

HM Maskin AB | jan@hmmaskin.se | X

Instruktörerna i Norden AB | info@instruktorerna.se

MUEK | mathias@muek.com

Nya Svensk Uppdragsutbildning | info@svenskuppdragsutbildning.com 

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

ULJA AB | info@ulja.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

23. Säkra schakt
24. Yrkesbevis lastmaskin godshantering

Aleso Utbildning AB | info@aleso.se

Aptum | kontakt@aptum.se

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se | X

Dala Mark & Vägutbildning | dmv@bahnhof.se | X

Edu Performance AB | info@eduperformance.se

HM Maskin AB | jan@hmmaskin.se | X

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

MUEK | mathias@muek.com

Nya Svensk Uppdragsutbildning info@svenskuppdragsutbildning.com

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se | X

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

Trafikutveckling AB | info@trafikutveckling.se

Ulf Rosander AB | ulf.h.rosander@gmail.com

ULJA AB | info@ulja.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

25. Lastbilsmonterad kran upp till 18tm

Aleso Utbildning AB | info@aleso.se

Aptum | kontakt@aptum.se

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se | X

Dala Mark & Vägutbildning | dmv@bahnhof.se | X

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

MUEK | mathias@muek.com

Nya Svensk Uppdragsutbildning | info@svenskuppdragsutbildning.com

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se | X

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

Trafikutveckling AB | info@trafikutveckling.se

Ulf Rosander AB | ulf.h.rosander@gmail.com

ULJA AB | info@ulja.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

26. Lastbilsmonterad kran över 18tm

Aleso Utbildning AB | info@aleso.se

Aptum | kontakt@aptum.se

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se | X

Dala Mark & Vägutbildning | dmv@bahnhof.se | X

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

MUEK | mathias@muek.com

Nya Svensk Uppdragsutbildning | info@svenskuppdragsutbildning.com

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se | X

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

Trafikutveckling AB | info@trafikutveckling.se

Ulf Rosander AB | ulf.h.rosander@gmail.com 

ULJA AB | info@ulja.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

27. Räckesmontage, auktoriserad montör

Aleso Utbildning AB | info@aleso.se

Aptum | kontakt@aptum.se

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se | X

Dala Mark & Vägutbildning | dmv@bahnhof.se | X

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

MUEK | mathias@muek.com

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se | X

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

Trafikutveckling AB | info@trafikutveckling.se | X

ULJA AB | info@ulja.se

28. Provides courses in other languages

Aleso Utbildning AB | info@aleso.se

Aptum | kontakt@aptum.se

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se

Instruktörerna i Norden AB | info@instruktorerna.se

MUEK | mathias@muek.com

Nya Svensk Uppdragsutbildning | info@svenskuppdragsutbildning.com

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

Trafikutveckling AB | info@trafikutveckling.se

ULJA AB | info@ulja.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se