Utbildning från medlemsföretag

Här presenterar vi utbildningar som tillhandahålls av medlemsföretag.

Utbildning som tillhandahålls av medlemsföretag

XKan tillhandahållas av anslutna utbildare

APV Grund (motsvarar TRV: krav på steg 1.1)

Basutbildarna AB | info@basutbildarna.se

APV Grund för förare av väghållningsfordon (motsvarar TRV:s krav på steg 1.2)

Basutbildarna AB | info@basutbildarna.se

APV Specifik grundutbildning (motsvarar TRV:s krav på steg 1.3)

Basutbildarna AB | info@basutbildarna.se

TRV Steg 2.1 för förare av skyddsfordon och personal som utför intermittent arbete på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar
APV Utmärkningsansvarig, TRV Steg 2.2
APV Praktik, Steg 2.3 utbildning Temporära skyddsanordningar
TRV Steg 3.0 Styra och Leda
APV Trafikreglering (Vakt, Lots och trafiksignaler+ praktiskt utförande)
APV Kommunanpassade utbildningar för arbeten som utförs på och invid kommunala vägar och gator
Systematiskt arbetsmiljöarbete och bättre arbetsmiljö

Basutbildarna AB | info@basutbildarna.se

Fallskydd

Basutbildarna AB | info@basutbildarna.se

Arbetsmiljöansvar truck, kran, lift, travers

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se | X

Edu Performance AB | info@eduperformance.se

Entreprenadakademin | jenny@entreprenadakademin.se

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se | X

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

 

Bas P och Bas U utb.

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se

Basutbildarna AB | info@basutbildarna.se

Entreprenadakademin | jenny@entreprenadakademin.se

Instruktörerna i Norden AB | info@instruktorerna.se

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se

TA Utbildning ABinfo@ta-utbildning.se

Ulf Rosander AB | ulf.h.rosander@gmail.com 

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

Brand och Heta arbeten

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se

Edu Performance AB | info@eduperformance.se

Entreprenadakademin | jenny@entreprenadakademin.se

Instruktörerna i Norden AB | info@instruktorerna.se

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

Hjärt- och lungräddning

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se

Edu Performance AB | info@eduperformance.se

Entreprenadakademin | jenny@entreprenadakademin.se

Instruktörerna i Norden AB | info@instruktorerna.se

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se | X

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

Liftutbildning

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se | X

Edu Performance AB | info@eduperformance.se

Instruktörerna i Norden AB | info@instruktorerna.se

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se | X

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se | X

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

Jordförflyttande maskiner

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se | X

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se | X

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se | X

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

YKB för lastbilsförare

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se | X

Ekologg o Görans Bygg AB | info@gbos.se | 

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se | X

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

Miljöutbildningar

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se | X

Instruktörerna i Norden AB | info@instruktorerna.se

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se | X

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

Motorsågsutbildningar

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se | X

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se | X

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se | X

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

Truck enligt TLP 10

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se | X

Edu Performance AB | info@eduperformance.se

Instruktörerna i Norden AB | info@instruktorerna.se

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se | X

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se | X

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

Elsäkerhet

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se | X

Instruktörerna i Norden AB | info@instruktorerna.se

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se | X

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se | X

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

ADR utbildningar

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se | X

Ekologg o Görans Bygg AB | info@gbos.se | 

Instruktörerna i Norden AB | info@instruktorerna.se

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se | X

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se | X

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se | X

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

Ställningsmontageutbildning | Arbete på hög höjd

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se | X

Edu Performance AB | info@eduperformance.se

Instruktörerna i Norden AB | info@instruktorerna.se

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

MUEK | mathias@muek.com

Negendanck EDUC AB | info@negendanck.se

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se | X

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se | X

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se | X

ULJA AB | info@ulja.se

Vägjobb i Sverige AB | brev@vagjobb.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

Säkra lyft

Basutbildarna AB | info@basutbildarna.se

Edu Performance AB | info@eduperformance.se

Instruktörerna i Norden AB | info@instruktorerna.se

MUEK | mathias@muek.com

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

ULJA AB | info@ulja.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

Säkra schakt

MUEK | mathias@muek.com

ULJA AB | info@ulja.se 

Yrkesbevis lastmaskin godshantering

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se | X

Edu Performance AB | info@eduperformance.se

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

MUEK | mathias@muek.com

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se | X

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

ULJA AB | info@ulja.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

Lastbilsmonterad kran upp till 18tm

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se | X

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

MUEK | mathias@muek.com

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se | X

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

ULJA AB | info@ulja.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

Lastbilsmonterad kran över 18tm

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se | X

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

MUEK | mathias@muek.com

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se | X

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

ULJA AB | info@ulja.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se

Räckesmontage, auktoriserad montör

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se | X

Kattegattgymnasiet | tommy.persson@halmstad.se

MUEK | mathias@muek.com

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

Saferoad Traffic AB | utbildning@saferoad.se | X

TA Utbildning AB | info@ta-utbildning.se

ULJA AB | info@ulja.se

Provides courses in other languages

ATA Hill & Smith | utbildning@ata.se

Instruktörerna i Norden AB | info@instruktorerna.se

MUEK | mathias@muek.com

Ramudden AB | utbildning@ramudden.se

ULJA AB | info@ulja.se

YKB-väst AB | info@ykb-vast.se