Utbildning för nya Arbete På Väg-lärare

Rosersberg, 2023-5-29 och 2023-6-1

En 4 dagars utbildning för blivande APV-lärare enl. SBSV:s läroplaner för TRV:s steg 1 och steg 2.1, 2.2 samt utbildning enligt SAK- kommunernas regelverk, av Ulf Rosander och Ulf Negendanck samt genomgång av hur barriärer ska monteras och användas, av lärare från SBSV:s utbildning för tvärs och längsgående skyddsanordningar vid vägarbete Steg 2.3

 

Inställd pga. för få deltagare.
Nytt datum kommer till hösten

Datum och plats

Datum: 29 maj 2023 – 1 juni 2023
Tid: Dag 1: kl. 09.00-17.00, Dag 2, 3 och 4: kl. 08.00-17.00
Plats: Rosersberg, Tre Rosor Hotell & Konferens, www.trerosor.se.

Pris och anmälan

Pris: 20060:- exkl. moms, faktureras 2023-04-26 (sista anmälningsdagen),
medlemmar erhåller 15% rabatt på kurspriset.
I priset ingår kursdokumentation, för- och eftermiddagskaffe och lunch.
Övernattning samt ev. middag på kvällen bokas och betalas direkt
med Tre Rosor hotell. Enkelrum 995 kr/natt, brickmiddag på kvällen 155 kr.
Anmälan: Scrolla längst ner på sidan för att anmäla dig via formuläret.
Sista anmälningsdag 26 april. SBSV förbehåller sig rätten att ställa in kurs vid för lågt deltagarantal, min. 6 deltagare. Inställd kurs meddelas anmälda kursdeltagare senast 28 april.

Kursinnehåll

Dag 1

Kompetenskrav statlig och kommunal väg
Innehåller fördjupad kunskap i AML, AFS 1999:3 AMP med riskanalys och Väglagen.

Dag 2

De 3-V:na, Trf. Trafiksäkerhet, VMF, och användning av vägmärken vid vägarbetsplats. Vägarbetsplatsens utformning, utmärkning, TA-plan, och användning av energiupptagande skydd

Dag 3

Arbetsberedning, TA-planer, Intermittent arbete. Utmärkning av fordon vid vägarbetsplatser, lyktor och reflexer.

Dag 4

Framtagning av utbildningsmaterial, PP presentation, framtagning prov, utvärdering och avslutning. Varje deltagare får en mentor att vända sig till för råd och stöd efter avslutad utbildning.

Anmälan

Inställd pga. för få deltagare. Nytt datum kommer till hösten

För mer information kontakta Ulf Rosander 070-7961600, ulf.h.rosander@gmail.com

Deltagaravgiften faktureras vid anmälan. SBSV förbehåller sig rätten att ställa in kurs vid för lågt deltagarantal, min. 6 deltagare. Inställd kurs meddelas anmälda kursdeltagare senast 28/4 2023.