APV Praktik, Steg 2.3 utbildning

Temporära skyddsanordningar

Ängelholm, 2022-9-21

Kursen riktar sig till dig som ska som ska leda montage av tillfällig längsgående skyddsanordning där utbildning krävs enligt TDOK 2018:0372, steg 2.3. Kursen rekommenderas också för all personal som ska arbeta med montage (steg 1.3 och 2.2) samt kontrollera eller fatta beslut (steg 3) om temporära skyddsanordningar på en vägarbetsplats.

Förkunskaper: Min Nivå 1 alternativt steg 1.1 till 1.3. Du ska ha arbetat praktiskt på vägarbetsplats och varit med och monterat minst en typ av längsgående skydd och gärna tvärgående skydd.

OBS! ID-kontroll samt och samtycke för registrering i ID06 som ”SBSV auktoriserad montör” görs början av dagen.

Datum och plats

Datum: 21 september, samling 08:30 – avslut senast 16:30
Platsadress: Valhall Park Hotell,
Stjernsvärds allé 66, 262 74 Ängelholm www.hotelvalhallpark.se
Anmälan: Sista anmälningsdag är 5 september.

Pris: 4 100 kr exkl moms, SBSV medlemmar erhåller 15 % rabatt.

Klädsel: Skyddsskor, arbetshandskar och varselkläder anpassade efter rådande väderlek. Frågor gällande kursen besvaras av Göran Fredriksson, gf@sbsv.se, 070-441 92 54

Kursinnehåll

Kursinnehåll

08.30 – 08.45 Samling, ID-kontroll av deltagare och kaffe/te.

08.45 – 09.45 Inledning och teori del 1, upplägg av dagen. Genomgång av test-förfarande, grundläggande begrepp och funktion för temporära barriärer, regelverket, Trafikverkets förteckning och tillåtelsebeslut.

09.45 – 10.00 Kaffe och smörgås.

10.00 – 12.00 Praktisk visning av skyddsanordningar. Instruktörer går på plats igenom montageinstruktioner samt produkternas klassning enl SS-EN 1317 eller annan gällande standard/metodbeskrivning. Man visar på ett praktiskt sätt hur montage av olika temporära barriärer för tung avstängning görs. Barriärer på plats representerar olika fabrikat, typer och kapacitetsklasser.
Förankringsmetoder (borrning/spikning) eller inledande barriärelement redovisas.
Energiupptagande räckesavslutningar och trafikbuffertar finns för genomgång och instruktion. Olika tillbehör visas och det tydliggörs vilka som är tillåtna på statlig väg.
Praktisk hantering vid montage och transport redovisas.

12.00 – 12.45 Lunch.

12.45 – 13.45 Teori del 2 avslut. Praktikexempel rätt och fel. Diskussion om arbetsbredd i olika typfall. Hur påverkas funktionen vid olika avvikelser, vilka åtgärder kan vidtas. Vikten av korrekt identifiering. Ifyllnad av intyg efter avslutat montage och dokumentation.
Fallstudier: Lösningar för ojämn mark, radier, utfarter. Alternativa åtgärder, barriärer och arbetsbredder behandlas.

13.45-14.45 4 stationer med praktiska kontrollövningar. Deltagarna delas upp i 4 grupper som roterar (beroende på antal deltagare). Upplägget kan variera något beroende på kursort. Resultatdokument delas ut som sedan gemensamt redovisas efter avslutade övningar.

Station 1: Olika barriärer analyseras. Arbetsbredd ska märkas ut upp samt kapacitetsklasser anges + fastställande av skyddszon.

Station 2: En barriär kontrolleras. Intyg efter avslutat montage kan användas. Minsta/testad längd. Arbetsområdets börjar mäts upp och visas fysiskt.

Station 3: Lyftanordningar visas. Para ihop lyftanordningen med barriärelement som är passande. Bedömning av vinkel på utspetsning.

Station 4: Däcksbuffertar med eventuella fel som ska upptäckas och redovisas. Räkna ut buffertzonens längd vid olika givna hastigheter. Val av buffert m h t hastighet på vägen.

14.45-15.00 Kaffe och kaka.

15.00-15.20 Teori, sammanfattning, genomgång och summering av praktikövningar.

15.20-16.30 Avslutande kunskapsprov där kurshäftet får användas. Genomgång av frågor efter inlämnat prov.
Rättning av kunskapsprov och kontroll av samtycke för registrering i ID06.

Anmälan

Sista anmälningsdagen är 5 september.

Vid avbokning senast 14 dagar före kursdatum utgår ingen avgift. Vid avbokning efter faktureras hela deltagaravgiften.

Har du några frågor, vänligen kontakta oss

Det är möjligt att anmäla upp till 6 personer samtidigt i samma bokning.
För att navigera sig i formuläret kan man använda pilarna nere till höger.
Fält med en asterisk* är obligatoriska och behövs fyllas i för att anmälan ska genomföras.