APV Praktik, Steg 2.3 utbildning

Temporära skyddsanordningar

Kungälv, 2024-09-19

Kursen riktar sig till dig som ska leda montage av tillfällig längsgående skyddsanordning där utbildning krävs enligt TDOK 2018:0372, steg 2.3. Kursen rekommenderas också för all personal som ska arbeta med montage (steg 1.3 och 2.2) samt kontrollera eller fatta beslut (steg 3) om temporära skyddsanordningar på en vägarbetsplats.

Förkunskaper:Min Nivå 1 alternativt steg 1.1 till 1.3. Du ska ha arbetat praktiskt på vägarbetsplats och varit med och monterat minst en typ av längsgående skydd och gärna tvärgående skydd.

OBS! ID-kontroll samt och samtycke för registrering i ID06 som ”SBSV auktoriserad montör” görs början av dagen.

Datum och plats

Datum: 19 september, samling 08:00 – avslut senast 16:00
Platsadress: Berlex AB
Bilgatan 15B, 442 40 Kungälv
Anmälan: Sista anmälningsdagen är 5 september.

Pris: 4 550 kr exkl moms, SBSV medlemmar erhåller 15 % rabatt och betalar 3 867,5 kr exkl moms.

Klädsel: Skyddsskor, arbetshandskar och varselkläder anpassade efter rådande väderlek. Frågor gällande kursen besvaras av Göran Fredriksson, gf@sbsv.se, 070-441 92 54

Kursinnehåll

Uppdatering pågår med hänsyn till Trafikverkets kompetensplan.

APV Steg 2.3 Kompetensplan

Utbildningskrav ställs på personal som svarar för montage av längsgående skyddsanordning på skyddsklassade vägar. personal ska vara utbildad både teoretiskt och praktiskt. När person har klarat ett prov förrättat av Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser (SBSV), är personen auktoriserad montör.

Montage sker vid etablering samt varje gång skyddsanordningen flyttas, ändras eller utsätts för annat som kan påverka dess funktion. All montage måste utföras av auktoriserad personal.

När en auktoriserad montör utfört ett montage av längsgående skyddsanordning kan montör utfärda ett intyg (om egenkontroll).

Kompetensområden Kunskapsområden
GENERELLT OM SKYDDSANORDNINGAR Användning av skyddsanordningar
Definitioner
Kompetenskrav och kunskap om skyddsanordningar
Zoner
Vinklar och radier
Standarder
Övrigt om skyddsanordningar
DOKUMENTATION CE-märkning
Tillåtelsebeslut
Monteringshänvisningar
Dokumentation som ska finnas på arbetsplatsen
Att kunna läsa ut information
LÄNGSGÅENDE SKYDDSANORDNINGAR Barriärstyper
Material och användning
Kapacitets- och arbetsbreddsklasser
Arbetsområde, början och avslut
Krockdämpare
Vinklingar och underlag
Befintliga räcken
Avvikelser
TVÄRGÅENDE SKYDDSANORDNINGAR Fasta tvärsgående skydd
Material och användning
Avvikelser
SKYDDSANORDNINGAR FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER När skydd ska finnas
Hur det ska användas och placeras

Anmälan

Sista anmälningsdagen är 5 september.

Vid avbokning senast 14 dagar före kursdatum utgår ingen avgift. Vid avbokning efter faktureras hela deltagaravgiften.

Har du några frågor, vänligen kontakta oss

Det är möjligt att anmäla upp till 6 personer samtidigt i samma bokning.
För att navigera sig i formuläret kan man använda pilarna nere till höger.
Fält med en asterisk* är obligatoriska och behövs fyllas i för att anmälan ska genomföras.

SBSV förbehåller sig rätten att ställa in kurs vid för lågt deltagarantal.