APV Praktik, Steg 2.3 utbildning

Temporära skyddsanordningar

Sundsvall, 2022-06-01 och 2022-06-02

Kursen riktar sig till dig som ska leda montage av tillfällig längsgående skyddsanordning där utbildning krävs enligt TDOK 2018:0372, steg 2.3. Kursen rekommenderas också för all personal som ska arbeta med montage (steg 1.3 och 2.2) samt kontrollera eller fatta beslut (steg 3) om temporära skyddsanordningar på en vägarbetsplats.

Förkunskaper:  Min Nivå 1 alternativt steg 1.1 till 1.3. Du ska ha arbetat praktiskt på vägarbetsplats och varit med och monterat minst en typ av längsgående skydd och gärna tvärgående skydd

OBS! ID-kontroll samt och samtycke för registrering i ID06 Kompetensdatabas som ”SBSV auktoriserad montör” görs i början av dagen.

Datum och plats

Datum: 1 juni fr 08.00. Kursstart 8.30, avslutning 11.00 (distans)
2 juni, 08.15 till ca 12.30.
Plats: Mejselvägen 21, 853 50 Sundsvall
Anmälan: Sista anmälningsdag 10 dagar före kursstart.

Pris: 4 100 kr exkl moms, SBSV medlemmar erhåller 15 % rabatt. Fika och lunch ingår dag 2.
Fakturering sker efter avslutad kurs.

Klädsel: Skyddsskor, arbetshandskar och varselkläder anpassade efter rådande väderlek. Frågor gällande kursen besvaras av Göran Fredriksson, gf@sbsv.se, 070-441 92 54

Kursinnehåll

Del 1, Teori

1 juni (distans)

08.00 – 08.30 – Registrering och närvarokoll

08:30 – 09.30 – Kurs

09.30 – 09.45 – Rast

09.45 – 10.40 – Kurs

10.40 – 11.00 – Avslutning och frågor

 

Del 2, Praktik

2 juni (på plats)

08.15 – Samling utanför kurslokalen med ID-kontroll och presentation av instruktörerna. Kaffe kommer att finnas.

Ca 08.30 – 11.00 med fikarast kl 09.40 – Praktisk visning av skyddsanordningar. Instruktörer går på plats igenom montageinstruktioner samt produkternas klassning enl SS-EN 1317 eller annan gällande standard/metodbeskrivning. Man visar på ett praktiskt sätt hur montage av olika temporära barriärer för tung avstängning ska göras. Barriärer på plats representerar olika typer och kapacitetsklasser. Förankringsmetoder (borrning/spikning) eller inledande barriärelement redovisas.

Energiupptagande räckesavslutningar och trafikbuffertar visas och instruktioner ges. Olika tillbehör visas och det tydliggörs vilka som är godkända. Olika lyftanordningar och deras användande visas.

Ca 11.00 – Fyra stationer med praktiska kontrollövningar. Deltagarna delas upp i 4 grupper som roterar (beroende på antal deltagare). Resultatdokument delas ut som sedan gemensamt redovisas efter avslutade övningar.

Station 1: 3 olika barriärer identifieras. Arbetsbredd ska märkas upp samt kapacitetsklass anges + fastställande av skyddszon.

Station 2: En barriär kontrolleras. Intyg efter avslutat montage används. Minsta/testad längd samt där arbetsområdets lämpligen börjar mäts upp och visas fysiskt.

Station 3: Barriärelement kontrolleras om eventuella saknade delar, fel delar eller skador redovisas. Para ihop lyftdon med barriärelement som är passande.

Station 4: Däcksbuffertar med eventuella fel som ska upptäckas och redovisas. Räkna ut buffertzonens längd vid olika givna hastigheter. Val av buffert m h t hastighet på vägen.

Notera att upplägget kan variera något beroende på kursort och tillgängliga övningsobjekt.

Ca 11.45 – Kunskapsprov

Avslut med lunch efter provet för de som önskar runt 12.30.

Anmälan

Sista anmälningsdagen är 23 maj.

Vid avbokning senast 14 dagar före kursdatum utgår ingen avgift. Vid avbokning efter faktureras hela deltagaravgiften.

Har du några frågor, vänligen kontakta oss