Välkommen till SBSV!
En ny viktig branschförening som värnar om BÅDE dig som har vägen som arbetsplats och du som passerar förbi.

Vi står för nollvisionen på
vägarbetsplatser!

>>Ansök om Medlemskap 
Kommittéer
SBSV’s intresseområde spänner över ett brett spektrum av produkter, tjänster och förstås ett omfattande regelverk. För att handlägga aktuella ärenden och frågeställningar på bästa sätt har vi valt att organisera arbetet i fyra kommittéer.
>> Info 
Planerade utbildningar i SBSV:s regi under hösten 2017

Fortbildning Lärare

Utbildning Nya Lärare

OBS! Dessa utbildningar flyttas till i vår pga rådande högsäsong och tidsbrist för både lärare och elever.
Ny information med datum för kurserna kommer inom kort

Upphandlings utb.
Nivå 4
22-23/11
12-13/12
Aktuellt
>SBSVs nyhetsbrev nr 1
 
Oskyddade trafikanter
och arbete på väg.
Jämställd TA-plan  > Länk


 
Foto: Anna Niska, VTI