OM SBSV

SBSV bildades i maj 2014 på initiativ
av ett antal företag som tillhandahåller
produkter och tjänster kopplade till
Arbete På Väg.

>>Information

>>Medlemsansökan
Styrelsen består av:
Thomas Wuopio, ATA Bygg och Markprodukter AB, Ordförande
tw@sbsv.se

Thomas Bergendahl, Berlex AB

Jonas Forsvall, Blinkfyrar AB

Ulf Rosander, Ulf H Rosander AB

Suppleanter:
Anncatrin Elversson,Peab Asfalt
Jörn Jönsson, Saferoad Traffic
Christer Andersson, PEAB Anläggning
Anders Nordstrand, E-trafik
Björn Hedén, Svevia

Göran Fredriksson, Företrädare (opartisk) gf@sbsv.se