VÅRA KOMMITTEER
SBSV’s intresseområde spänner över ett brett spektrum av produkter, tjänster och förstås ett omfattande regelverk. För att handlägga aktuella ärenden och frågeställningar på bästa sätt har vi valt att organisera arbetet i fyra kommittéer.
De fyra kommittéernas indelning är delvis baserat på V3-principen från APV och har en sammankallande som är utsedd av styrelsen

Vi välkomnar nya medlemmar till kommittéerna!
Du som är intresserad och har kunskaper inom ett eller flera av områdena kontaktar sammankallande för att bli delaktig i arbetet.
En god möjlighet till tidig information
om vad som är på gång, samtidigt
som du kan lyfta fram dina frågor
och påverka slutresultatet av ett
ärende som handläggs.

 

>Varna och Vägleda
skyltar, ljus, markörer mm)
Sammankallande:
JONAS FORSVALL, Blinkfyrar

>Värna
(avstängning, TMA, tunga skydd o likn)
Sammankallande:
THOMAS WUOPIO, ATA & Smith AB

>Utbildning
Sammankallande:
ULF ROSANDER, Ulf H Rosander AB

>Tillämpning av regelverk
Sammankallande:
THOMAS BERGENDAHL, Berlex